Ubezpieczenia szpitalne

Ubezpieczenia szpitalne, jak sama nazwa wskazuje, zapewniają dostęp do świadczeń szpitalnych. Posiadając taką polisę, bez długiego czekania, skierowany zostaniesz do odpowiedniej placówki medycznej, gdzie będziesz mógł się poddać zabiegowi lub operacji.

Polisa szpitalna pokrywa koszty całego pobytu, łącznie z indywidualną opieką pielęgniarską, potrzebnymi badaniami, a w niektórych przypadkach z rehabilitacją poszpitalną. Dzięki niej cały pobyt w szpitalu odbywa się na sali o podwyższonym standardzie. Niewątpliwie, zaletą polisy szpitalnej jest możliwość skorzystania z osobistego opiekuna, który pomoże w załatwieniu wszystkich formalności związanych z pobytem w szpitalu, poczynając od konsultacji specjalistycznej, hospitalizacji, a na operacji kończąc.

Pamiętaj, że niektóre firmy ubezpieczeniowe uzależniają wypłatę świadczenia od daty zaistnienia choroby lub wypadku, który był powodem pobytu w szpitalu. Jeśli choroba lub wypadek miał miejsce przed datą objęcia ubezpieczeniem, nie otrzymasz świadczenia. Towarzystwa definiują również tzn. „wyłączenia odpowiedzialności” – czyli sytuacje, które wyklucza wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego. Jeśli masz wątpliwości do zasad funkcjonowania ubezpieczenia – zawsze pytaj agenta ubezpieczeniowego lub brokera. Zobowiązany on jest do wyjaśnienia wszystkich wątpliwości.