Program NNW PZU dla piłki nożnej

PZPN i PZU wprowadzają kompleksowy program ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia piłkarzy. Program ma spełnić oczekiwania zawodników grających w piłkę nożną niezależnie od wieku i poziomu zaawansowania.

Program obejmie ochroną ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków ponad 7 tysięcy klubów i około 450 tysięcy zawodników. Ochrona przeznaczona jest nie tylko dla zawodników reprezentacji Polski, I i II ligi oraz ekstraklasy, ale także dla piłkarek i piłkarzy wszystkich kategorii wiekowych w tym dzieci i młodzieży.

Porozumienie dla piłkarzy to najbardziej innowacyjny program działający na rynku. Wprowadza nowy model obsługi szkód. Oprócz standardowej likwidacji, ubezpieczyciel zapewnia zawodnikom bezgotówkową obsługę kosztów leczenia i rehabilitacji. Poszkodowany piłkarz za pośrednictwem infolinii może umówić wizytę u specjalisty (ponad 51 specjalizacji m. in. ortopeda, chirurg, neurolog, okulista, psycholog), uzgodnić zabieg rehabilitacyjny lub poprosić o transport do placówki medycznej. Wszystko to dzięki zaangażowaniu spółek Grupy PZU: PZU Pomoc i PZU Zdrowie. Po zgłoszeniu szkody PZU SA umówi wizytę lub zabieg w jednej z ponad 1800 współpracujących z PZU Zdrowie placówek medycznych, które mają wykwalifikowany personel i wysokiej klasy sprzęt diagnostyczny. Jeśli będzie taka potrzeba ubezpieczyciel zapłaci za zakup protez, kul czy założenie gipsu. Rozliczenie kosztów np. dostawy leku odbędzie się bez udziału poszkodowanego sportowca.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej programu jest związany z uprawianiem sportu, czyli gdy zawodnik jest pod opieką klubu podczas treningów, meczów, zgrupowań, sparingów. Obejmuje głównie następstwa nieszczęśliwego wypadku np. złamania, skręcenia czy zwichnięcia. W katalogu świadczeń dla ubezpieczonego znajdą się odszkodowanie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych, przeszkolenia zawodowego, organizacji i procesu leczenia, w tym rehabilitacji. Dodatkowo PZU SA gwarantuje ubezpieczonym całodobowy asisstance. PZPN zadbało o to, aby kluby decydowały o wariancie ubezpieczenia i o wysokości płaconej składki.

PZU uruchomiło specjalną, całodobową infolinię. Pod numer 801 402 402 czynną 7 dni w tygodniu można zgłosić szkodę lub uzyskać informację o ochronie ubezpieczeniowej. Szkodę można również zgłosić osobiście w oddziale PZU na terenie całej Polski oraz przez internet na stronie www.pzu.pl

Korzyści z programu dla ubezpieczonego zawodnika to przede wszystkim: poczucie bezpieczeństwa z szerokim zakresem opieki medycznej i szybkim dostępem do świadczeń, zdrowie w najlepszych rękach z wykwalifikowaną kadrą medyczną w nowoczesnych, doskonale wyposażonych przychodniach oraz oszczędność pieniędzy, bo grupowe ubezpieczenie to znacznie niższa składka.

Zakres świadczeń oraz koszt poszczególnych wariantów oferty można sprawdzić na stronie dystrybutora oferty.