Czy kupując polisę zdrowotną nadal muszę płacić ZUS za pracowników?

Niestety. Kupując prywatne ubezpieczenie zdrowotne, nadal zobowiązany jesteś do płacenia składki do ZUS. Ale pamiętaj, że nie są to zmarnowane pieniądze. Kupując polisę zdrowotną, zapewniasz swoim pracownikom szybki dostęp lekarzy specjalistów, czego nie może zapewnić im państwowa służba zdrowia. Dodatkowe ubezpieczenie to również inne świadczenia, do których pracownicy nie będą mieli dostępu, np. darmowe leki, czy usługi assistance.