Ciężkie zachorowanie dziecka – ubezpieczenie dodatkowe

Ubezpieczenie ciężkiego zachorowania dziecka dziecka, to rodzaj dodatkowego ubezpieczenia spotykanego w grupowych ubezpieczeniach na życie. Jeśli posiadasz takie ubezpieczenie, to otrzymasz odszkodowanie w sytuacji, gdy Twoje dziecko zachoruje na jedną z wymienionych w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia) chorób.

Najczęściej ubezpieczeniem objęte są choroby: nowotwór złośliwy, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych czy porażenie dziecięce. Lista może być szersza w zależności od oferty danego Towarzystwa.Wysokości sum ubezpieczenia nie są wygórowane, gdyż przeciętne jest to 5-10 tys. złotych. Otrzymane środki możesz przeznaczyć na dowolny cel: konsultacje specjalistyczne, rehabilitację, lekarstwa. Pamiętaj, że firmy ubezpieczeniowe ograniczają wypłaty odszkodowania tylko do przypadków chorób, które zostaną zdiagnozowane w czasie trwania ubezpieczenia. A więc jeśli Twoje dziecko już choruje, to niestety nie otrzymasz świadczenia.

Operacje chirurgiczne – ubezpieczenie dodatkowe

Ubezpieczenie dodatkowe dotyczące operacji chirurgicznych zapewnia dodatkowe świadczenie pieniężne w sytuacji przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego opisanego w OWU (ogólnych warunkach ubezpieczenia). Otrzymane środki możesz przeznaczyć na prywatne konsultacje medyczne, zabiegi rehabilitacyjne, lub lekarstwa.

Czytaj dalej Operacje chirurgiczne – ubezpieczenie dodatkowe

Ubezpieczenia ambulatoryjne

Ubezpieczenia ambulatoryjne, to najbardziej rozpowszechniona forma ubezpieczenia zdrowotnego. Jego głównym celem jest zapewnienie dostępu do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, oraz lekarzy specjalistów. W większości przypadków taka polisa, zapewnia również bezpłatne badania diagnostyczne oraz zabiegi ambulatoryjne. Czytaj dalej Ubezpieczenia ambulatoryjne