Polisa zdrowotna a absencja chorobowa

Dane publikowane na Portalu Statystycznym ZUS pokazują, że w 2016 r. liczba wystawianych w IV kwartale zwolnień lekarskich wzrosła o 24% w porównaniu z okresem lipiec-wrzesień i wyniosła ponad 5,2 mln dokumentów. O 10% zwiększyła się również łączna suma dni absencji chorobowej. Średni czas nieobecności wyniósł z kolei 12 dni.
Absencja chorobowa może mieć znaczący wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Dotyczy to w szczególności przedstawicieli sektora MSP, gdzie nieobecność nawet jednego pracownika może nieść za sobą spore konsekwencje dla firmy. Sposobem na zminimalizowanie ilości i długości absencji chorobowej pracowników jest zapewnienie im prywatnej opieki medycznej w postaci np. grupowej polisy zdrowotnej.

Czytaj dalej Polisa zdrowotna a absencja chorobowa

Ubezpieczenie zdrowotne zastępuje świadczenia NFZ?

Przeprowadzone w sierpniu zeszłego roku przez CBOS badanie Korzystanie ze świadczeń i ubezpieczeń zdrowotnych wskazało, że 40% Polaków korzysta w sposób „mieszany” z usług NFZ oraz opłacanej prywatnie opieki medycznej. Dane gromadzone przez Polską Izbę Ubezpieczeń pokazują z kolei rosnącą popularność polis zdrowotnych. Według informacji podsumowującej pierwszy kwartał 2017 r. liczba ubezpieczonych wzrosła rok do roku o prawie 30% i osiągnęła poziom 2 mln osób. Dynamiczny przyrost użytkowników polis widoczny jest zarówno wśród klientów indywidualnych (59% wzrost), jak i w obszarze rozwiązań grupowych (zmiana o 21%).

Czytaj dalej Ubezpieczenie zdrowotne zastępuje świadczenia NFZ?

Polisa zdrowotna dla obcokrajowca

Z roku na rok przybywa cudzoziemców, którzy podejmują pracę w polskich firmach. Zeszły rok był rekordowy pod względem liczby wydanych zezwoleń na pracę dla osób z zagranicy, jak i zarejestrowanych oświadczeń o planach zatrudnienia obcokrajowców – wynika z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Liczba nowych pozwoleń wzrosła o 94%, a oświadczeń o 68%. Rosnąca liczba pracowników z obcym obywatelstwem stawia przed pracodawcami nowe wyzwania. Jednym z ważniejszych jest wsparcie w aklimatyzacji w nowym miejscu zamieszkania. Pomocnym rozwiązaniem jest zapewnienie im dostępu do prywatnej opieki medycznej w postaci np. dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego.  Czytaj dalej Polisa zdrowotna dla obcokrajowca

Program NNW PZU dla piłki nożnej

PZPN i PZU wprowadzają kompleksowy program ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia piłkarzy. Program ma spełnić oczekiwania zawodników grających w piłkę nożną niezależnie od wieku i poziomu zaawansowania.

Program obejmie ochroną ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków ponad 7 tysięcy klubów i około 450 tysięcy zawodników. Ochrona przeznaczona jest nie tylko dla zawodników reprezentacji Polski, I i II ligi oraz ekstraklasy, ale także dla piłkarek i piłkarzy wszystkich kategorii wiekowych w tym dzieci i młodzieży.

Czytaj dalej Program NNW PZU dla piłki nożnej

Od czego zależy wysokość składki w ubezpieczeniu zdrowotnym?

Składka w polisie zdrowotnej zależy od wielu czynników. Nie bez znaczenia jest Twój wiek oraz płeć. Znaczący też będzie kształt polisy, którą kupujesz: liczba specjalistów z porad których możesz skorzystać, liczba badań diagnostycznych, oraz czy polisa zapewnia skorzystanie z wizyt domowych. Zapłacisz wyższą składkę, jeśli ze świadczeń zdrowotnych będzie mogła skorzystać również Twoja rodzina.

Pamiętaj również, że polisa zdrowotna zawarta przez Twojego pracodawcę będzie prawdopodobnie tańsza niż ta, którą kupisz samodzielnie. Możliwe również, że zakres świadczeń (liczba specjalistów oraz badań), może być szersza niż w polisie indywidualnej.