Ubezpieczenia szkolne

Rozpoczął się rok szkolny a z nim na nowo odżył temat ubezpieczeń NNW, do których zawarcia namawiają rodziców nauczyciele podczas  spotkaniach klasowych. Ubezpieczenia tego typu zawierane są najczęściej w formie grupowej gdzie ubezpieczającym jest szkoła a ubezpieczonymi dzieci.Podejmując decyzję o zakupie warto przede wszystkim pamiętać, iż nie jest to ubezpieczenie obowiązkowe a zatem możesz ale nie musisz ubezpieczać swojego dziecka.

Jeśli jednak zdecydujesz się na zakup, przed ostateczną decyzją, warto poświęcić chwilę na analizę przedstawionej oferty. To na co musisz zwrócić szczególnie uwagę to wysokość świadczeń oraz zakres ubezpieczenia. Wybierając ochronę wyłącznie w oparciu o  wysokość składki, niejednokrotnie możemy nabyć pakiet, który okaże się niewystarczający w nagłych sytuacjach oraz nie pokryje kosztów wymaganych świadczeń medycznych.

Na co zwrócić szczególną uwagę?

Zakres świadczeń jakie na pewno są istotne w przypadku ubezpieczenia szkolnego to:

  • trwały uszczerbek na zdrowiu gdzie świadczenie wypłacone jest za określony procent uszczerbku
  • leczenie szpitalne gdzie wypłata nastąpi za dzień pobytu lub jednorazowo przy złożeniu określonej liczby dni hospitalizacji 
  • koszty rehabilitacji
  • koszt odbudowy stomatologicznej
  • wypożyczaenienie sprzętu ortopedycznego

Oczywiście oferty różnych towarzystw różnią się między sobą dlatego możesz znaleźć również inne świadczenia w przedstawianej ofercie. 

Analizując oferty warto również przeczytać warunki umowy, aby upewnić się, czy ubezpieczenie przewiduje m.in. ochronę w przypadku przewlekłych chorób lub czy świadczenie za uszczerbek zostanie wypłacone jeśli już wcześniej dziecko uległo wypadkowi.

W niektórych ofertach świadczenie nie zostanie wypłacone również wtedy, gdy wypadek miał związek z uprawianiem sportów dlatego warto zastanowić się nad rozszerzeniem ochrony o aktywność fizyczną wysokiego ryzyka, aby w razie nieszczęśliwego wypadku uzyskać odszkodowanie bądź zwrot kosztów leczenia.
Wiele towarzystw proponuje sprzedaż polsy on-line, nie mniej sugeruję kontakt z agentem, który wyjaśni wszystkie wątpliwości.

źródło: www.rf.gov.pl