Metlife wzmacnia ofertę zdrowotną

MetLife wprowadza do oferty nowe ubezpieczenia zdrowotne – jedno z najbardziej kompleksowych rozwiązań na rynku. Oferta zapewnia szeroką ochronę i finansowe wsparcie – od pobytu w szpitalu po poważne choroby zagrażające życiu, takie jak m.in. rak, zawał, borelioza czy sepsa.

Klienci zainteresowani elastycznymi, dopasowanymi do potrzeb produktami mogą teraz poszerzyć ochronę o nowe, dodatkowe umowy zdrowotne. Do istniejącej już oferty ubezpieczeń, takich jak „Diagnoza Nowotworu” czy „Konsultacja Medyczna”, dodano dwie nowości – „Wsparcie w Chorobie” i „Pobyt w Szpitalu”. Umowy dodatkowe można dołączyć zarówno do polis ochronnych, jak i oszczędnościowych. Dla osób zainteresowanych wyłącznie ochroną zdrowia przygotowano nowy, kompleksowy pakiet „MetLife na Zdrowie”.

– Oferta zdrowotna MetLife zapewnia kompleksowe wsparcie zarówno finansowe, jak i medyczne dzięki usługom assistance, tak by pomóc klientom w szybszym i efektywniejszym powrocie do zdrowia. Jest to jedna z najszerszych ofert tego typu na rynku ubezpieczeniowym.

Przygotowaliśmy ją w oparciu o potrzeby klientów, pytając ich wcześniej, co jest dla nich najważniejsze w ubezpieczeniu zdrowotnym – powiedziała Bożena Trzaska, Dyrektor ds. Rozwoju Produktów Ochronnych w MetLife.

Efektem tych prac jest kompleksowa ochrona o szerokim zakresie, niezbędna zarówno w przypadku pobytu w szpitalu, jak i poważnych chorób zagrażających życiu. Oferta została przygotowana we współpracy z lekarzami i innymi ekspertami medycyny i zdrowia. Dzięki rozbudowanym opcjom dodatkowym można dopasować ochronę do swoich potrzeb tak, by w razie koniecznosci zapewnić środki i wsparcie na każdym etapie leczenia i rekonwalescencji.

Szerszy zakres ochrony dzięki umowom dodatkowym

„Diagnoza Nowotworu” to ochrona finansowa na wypadek zdiagnozowania raka zapewniająca wypłatę świadczenia od razu po uzyskaniu diagnozy. Proponowane przez  MetLife rozwiązanie przewiduje jeden z najszerszych na rynku zakresów ochrony z wypłatą świadczenia w przypadku 100 rodzajów nowotworów zarówno złośliwych, jak i w stadium przedinwazyjnym, a także nowotworów skóry. Definicje nowotworów oparte są na aktualnej wiedzy medycznej oraz wieloletniej praktyce w ocenie ryzyka i wypłacie odszkodowań.

„Wsparcie w Chorobie” zapewnia pomoc finansową w przypadku zdiagnozowania poważnych chorób i obejmuje aż 65 jednostek. Ochrona ubezpieczeniowa opiera się na najszerszym na rynku katalogu chorób. Ubezpieczenie przewiduje wypłatę świadczenia m.in. za sam fakt diagnozy określonych chorób lub za ich łagodniejszą formę, za każdy świeży zawał lub udar, w tym za łagodniejszą formę zawału i brak ubytków po udarze, za częste operacje, takie jak angioplastyka, a także za poważne choroby zagrażające życiu. „Wsparcie w Chorobie” jest odpowiedzią na rzeczywiste zagrożenia współczesnego świata, dlatego m.in. poszerzono je o boreliozę, czy też choroby zakaźne i tropikalne. Maksymalna wysokość świadczenia wynosi 500 tys. zł, a w zależności od wariantu katalog obejmuje 35 lub 65 chorób. Uwzględniono w nim zarówno te schorzenia, które częściej dotykają mężczyzn (np. choroby układu krążenia), jak i takie, na które najczęściej zapadają kobiety (np. zapalenie tarczycy Hashimoto czy też stwardnienie rozsiane). W ramach tej umowy osoby ubezpieczone na sumę  100 tys. zł lub wyższą mogą dodatkowo skorzystać z bezpłatnej usługi Osobistego Asystenta Medycznego, która zapewnia wsparcie oraz kompleksową, całodobową pomoc informacyjną i organizacyjną, a także pokrycie kosztów wizyt u lekarzy wybranych specjalizacji czy wizytę u dietetyka.

„Pobyt w Szpitalu” to wsparcie finansowe, które otrzymuje się za pobyt w szpitalu, pod warunkiem, że pobyt trwał minimum 4 dni, w tym na oddziale intensywnej opieki medycznej, bez względu na przyczynę. W ramach otrzymywanych kwot wypłacane jest także tzw. „świadczenie lekowe”. Ubezpieczenie można rozszerzyć o ochronę za przeprowadzenie operacji lub na rehabilitację, co według klientów jest dużym atutem ubezpieczenia szpitalnego. W przypadku wybrania dziennego świadczenia szpitalnego na kwotę 200 zł, lub wyższą, klient otrzymuje Szpitalny Pakiet Assistance, który zapewnia m.in. bezpłatny dostęp do wybranych lekarzy specjalistów, rehabilitację, zwrot kosztów leków oraz opiekę pielęgniarską i domową po hospitalizacji. Maksymalna kwota dziennego świadczenia szpitalnego wynosi 500 zł.

„Konsultacja Medyczna” umożliwia uzyskanie drugiej opinii lekarskiej z renomowanych ośrodków medycznych WorldCare w USA w przypadku ciężkiej choroby.   – „Klienci wyrażają duże zainteresowanie zarówno ochroną na wypadek pobytu w szpitalu z każdej przyczyny, jak i ochroną na wypadek zachorowania na poważne choroby, przy czym najważniejsza jest dla nich wypłata świadczenia z tytułu nowotworów, zawałów oraz udarów. Im szerszy zakres ochrony, tym większe zainteresowanie ubezpieczeniem – wyjaśnia Bożena Trzaska.

Kompleksowe wsparcie w walce z chorobą

Pakiet „MetLife na Zdrowie”

Na kompleksową ochronę zdrowotną w ramach pakietu „MetLife na Zdrowie” składa się podstawa, czyli ochrona w razie diagnozy nowotworu, którą, w zależności od potrzeb, można uzupełnić o umowy dodatkowe: „Wsparcie w Chorobie”, „Pobyt w Szpitalu” i „Konsultację Medyczną”. Nowa propozycja pakietu zdrowotnego MetLife skierowana jest do osób w wieku 18-60 lat, z ochroną na 15 lat, maksymalnie do 70 roku życia. Ubezpieczenie można mieć już od 50 zł miesięcznie. Pakiet zapewnia wypłatę świadczenia po zdiagnozowaniu nowotworu, pobycie w szpitalu, w tym na OIOM-ie, wypłatę na leki, rehabilitację, za operację, a także za diagnozę lub operację poważnych chorób. Im poważniejsza dolegliwość, tym większy zakres wypłat świadczeń, nawet do 500 tys. zł. To od klienta zależy, w jakim zakresie i na jakie kwoty chce być chroniony.

Zazwyczaj pobyt w szpitalu, czy też ciężka choroba wymagająca długotrwałego leczenia, wiążą się z utratą dochodów, a także z dodatkowymi, nieplanowanymi wydatkami. Wtedy też potrzeba jak najszybszego dostępu do lekarzy czy wsparcia assistance. Dzięki ofercie zdrowotnej MetLife można kompleksowo przygotować się finansowo na walkę z chorobą.

Pakiet „MetLife na Zdrowie” oraz zdrowotne umowy dodatkowe dostępne są w sieci agencji i u wybranych partnerów MetLife na terenie całego kraju.

źrodło: Metlife