Leczenie szpitalne – ubezpieczenie dodatkowe

Leczenie szpitalne, pomimo nazwy jest całkowicie inna formą ubezpieczenia niż ubezpieczenia szpitalne. Możesz z niego skorzystać tylko wtedy, jeśli uczestniczysz w ubezpieczeniu grupowym, które funkcjonuje w Twoim zakładzie pracy lub jeśli posiadasz indywidualne ubezpieczenie na życie.

Jeżeli Ty lub Twój pracodawca rozszerzy zakres ubezpieczenia o leczenie szpitalne, dostaniesz świadczenie pieniężne, gdy trafisz do szpitala.W zależności od oferty konkretnej firmy ubezpieczeniowej, świadczenie należne jest z powodu choroby i nieszczęśliwego wypadku lub tylko nieszczęśliwego wypadku. Otrzymane środki możesz przeznaczyć na dowolny cel: lekarstwa, rehabilitację, sprzęt ortopedyczny itp.

Wysokość świadczenia wypłacanego za leczenie szpitalne może być odpowiednio wyższe, jeśli  pobyt był związany z wypadkiem przy pracy lub wypadkiem komunikacyjnym. Dodatkowe środki również mogą zostać wypłacone, jeśli przebywałeś na OIOM.

Pamiętaj, że niektóre firmy ubezpieczeniowe uzależniają wypłatę świadczenia od daty zaistnienia choroby lub wypadku, który był powodem hospitalizacji. Jeśli choroba lub wypadek miał miejsce przed datą objęcia ubezpieczeniem, nie otrzymasz świadczenia. Towarzystwa definiują również tzn. „wyłączenia odpowiedzialności” – czyli sytuacje, które wykluczają wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego. Jeśli masz wątpliwości do zasad funkcjonowania ubezpieczenia – zawsze pytaj agenta ubezpieczeniowego lub brokera. Zobowiązany on jest do wyjaśnienia wszystkich wątpliwości.